Mindfulness tegen stress in Tilburg

De mindfulness praktijk Dit Moment richt zich sinds 2005 als een van de eerste in Tilburg op het bevorderen van een open en oordeelvrije aandachtigheid (ook genaamd mindfulness). Dit doen we vooral middels de Mindfulness Training, alsook workshops.

Mindfulness zorgt ervoor dat je meer in contact bent met jezelf en met de simpele zintuiglijke werkelijkheid (in plaats van overmatig (negatief) denken en je steeds verliezen in emoties), waardoor je meer op je gemak bent, ontspannen en met een hogere kwaliteit kunt leven. Klik voor meer informatie over mindfulness hier en voor de inhoud van de training (de originele Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) hier. Ook bieden wij verschillende workshops mindfulness aan op locatie. Door de samenwerking met onderzoek van de Universiteit van Tilburg en sinds kort ook de maandelijkse gratis opfrisbijeenkomsten een unieke formule. Zo beschermt u zichzelf goed tegen overspannenheid en burnout en kan er door mindfulness als levensstijl meer ruimte ontstaan om het wonderlijke wat we leven noemen daadwerkelijk ook echt te leven en te beleven.

vierhoek-oranje

 NiEUWS

- De september-november training is volgeboekt. De volgende training waarvoor ingeschreven kan worden start op woensdag 20 november.  Voor praktische informatie over deze training, klik hier.

- UNIEK: bij ons ook inclusief gratis maandelijkse opfrisbijeenkomsten! De training mindfulness, verzorgd door Ivan Nyklicek is sinds eind 2014 inclusief gratis maandelijkse opfrisbijeenkomsten. Kosten van de reguliere training voor particulieren zijn vanaf Euro 289,- (in het geval dat u zich in november of december 2018 aanmeldt of bereid bent deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek op de Universiteit van Tilburg; meer info over de kosten en onderzoek: klik hier). Voor andere praktische informatie over deze training, klik hier. Hier is ook een voorlichtingsfilm te bekijken over de bij ons gegeven mindfulness training. 

 - Onderzoek: Het nieuwste wetenschapelijke onderzoek naar de bij ons gegeven mindfulness training betreft onderzoek naar factoren die effectiviteit zouden kunnen beïnvloeden, zoals demografische kenmerken en persoonlijkheidsfactoren. Hieruit kwam naar voren dat geen van deze factoren van de deelnemers (leeftijd, geslacht, opleiding, of persoonlijkheidskenmerken) samenhingen met sterkte van de effecten van de training. Met andere woorden: de gunstige effecten op stressgerelateerde klachten waren niet afhankelijk van dit soort kenmerken. Voor de volledige vakpublicatie, zie hier.  

Onderzoek naar de effecten van de hier aangeboden mindfulness training

1. Het eerste Nederlandse onderzoek dat gepubliceerd is naar de bij ons aangeboden mindfulness training, in 2008, in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Annals of Behavioral Medicine. Hieruit bleek (a) de effectiviteit op het verlagen van stressklachten en verhogen van kwaliteit van leven en (b) aannemelijkheid dat de effecten komen door het verbeteren van mindfulness vaardigheden; voor het persbericht klik hierKlik hier voor de link naar het volledige (Engelstalige) artikel. 

2. Nieuwere resultaten van onderzoek van de Universiteit van Tilburg betreft gunstige effecten op de bloeddruk tijdens een stressvolle taak. Deze resultaten zijn op 10 maart 2011 gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Psychosomatic Society in San Antonio, Texas, VS, en zijn in 2013 gepubliceerd in het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology, waarvan hier het persbericht en hier het bericht op nu.nl.

3. Ook is gevonden in een onderzoek met dagboekjes, waarbij deelnemers gedurende de training aan het einde van de dag een paar vragen invulden over de aandachtigheid, stemming, etc., dat een hogere aandachtigheid voor het moment niet alleen gepaard ging met een betere stemming op de dag zelf, maar ook met een betere stemming de volgende dag! Andersom (betere stemming vandaag voorspellend voor betere aandachtigheid de volgende dag werd niet gevonden). Dit lijkt er op te wijzen dat een tijdelijke verbetering in mindfulness (aandachtigheid voor het moment, zoals het is) de stemming tot een dag later zou kunnen beïnvloeden. Voor meer vakwetenschappelijke informatie, klik hier

4. Het meest recente onnderzoek betreft onderzoek naar factoren die effectiviteit zouden kunnen beïnvloeden, zoals demografische kenmerken en persoonlijkheidsfactoren. Hieruit kwam naar voren dat geen van deze factoren van de deelnemers (leeftijd, geslacht, opleiding, of persoonlijkheidskenmerken) samenhingen met sterkte van de effecten. Met andere woorden: de gunstige effecten op stressgerelateerde klachten waren niet afhankelijk van dit soort kenmerken. Alleen was het zo dat bij mensen met een hogere score op neuroticisme (de neiging om gebeurtenissen en zichzelf negatief te beoordelen) gepaard ging met een verlaat (3 maanden na de training; maar even sterk) effect, voor de volledige vakpublicatie, zie hier.   

Verwante sites over mindfulness en stressvermindering (ook voor meer, veelal Amerikaans, onderzoek)

www.aandachttraining.nl

www.aandachttraining.info

www.sense-aandachttraining.nl

 

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van stress. In onze samenleving zijn er echter steeds meer mensen die aangeven dat de stressklachten dusdanig van aard zijn, dat de klachten hen belemmeren in het dagelijks leven. De klachten zijn zodanig dat het ten koste gaat van plezier in het leven. Denk maar bijvoorbeeld aan overmatig piekeren, zich gespannen voelen, of somber en lusteloos, het idee hebben "te worden geleefd", gevoelens die in ernstige mate kunnen duiden op overspanning of burnout.

vierhoek-oranje

Vastzitten aan vaste patronen en angst voor negatieve gevolgen

 

In de mindfulness benadering gaat men er van uit dat veel gevoelens van stress tot stand komen door een ongezonde vorm van aandacht aan dingen te besteden, gebaseerd op twee belangrijke pijlers:

1.    angst voor negatieve gevolgen (bijvoorbeeld voor ideeën en reacties van andere mensen) en/of

2.    vastzitten in automatische denkpatronen, dat zich uit in piekeren en waar men zelf niet makkelijk uitkomt.

Die twee hebben met elkaar te maken: angstigheid versterkt vaak de neiging op de vertrouwde automatische piloot te draaien (het biedt voor je gevoel een houvast) en automatisch denken vergroot de kans op angstig denken, omdat a) onze hersenen zich door de evolutie vanzelf meer richten op negatieve signalen (dreiging) dan positieve en b) wij ook veelal in deze richting gevormd worden door opvoeding en de maatschappij (denk maar aan alle boodschappen in de trant van “als je dit niet doet, dan ….” wijzend op negatieve gevolgen). Denk maar aan angst voor zaken als ruzie, niet aardig gevonden worden, verlies van de grip op de zaak, angst te mislukken in bepaalde zaken etc. 

vierhoek-oranje

 

Onbevangen instelling tegen stress

De kunst is om de aandacht die je hebt voor allerlei dingen die in het dagelijks leven op je afkomen minder door deze vrees of gewoonte/automatisme beheerst te laten zijn. In plaats daarvan kun je een meer open en onbevangen vorm van aandacht voor wat er gebeurt aanleren, waardoor gevoelens van stress verminderen. Deze vorm van aandacht is niet gevangen in het verleden (allerlei onprettige dingen die gebeurd zijn) of de toekomst (piekeren over wat er nog allemaal moet gebeuren of kan gebeuren), maar is sterk aanwezig in het moment zelf, in het "hier en nu".

vierhoek-oranje

Mindfulness tegen gespannenheid en somberheid

Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness training inderdaad gevoelens van stress, gespannenheid en somberheid vermindert en juist positieve gevoelens en je kwaliteit van leven bevordert. Kijk onder Onderzoek om te lezen over wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness training.

vierhoek-oranje

  

Klik hier voor een video-opname van een voorlichting (inclusief een mindfulness oefening) die in het najaar van 2010 plaatsvond op de Universiteit van Tilburg (Tip: klik voor een beter zicht op de spreker op zowel de bovenste als de onderste van de meest rechtse ikoontjes). Let niet op de informatie aan het einde van de video betreffende inschrijving.

Klik voor informatie over de training hier

 

Workshops mindfulness op locatie

Er zijn workshop-op-maat mogelijkheden waarvan de vorm en inhoud met u kan worden afgesproken. De lengte van een workshop kan variëren van een kennismakingsworkshop van een uur tot een aantal dagdelen en kan vaak op uw locatie verzorgd worden.

Voor nadere informatie over workshops op maat, neem contact met ons op, klik daarvoor hier.

 

 

Mindfulness - als middel tegen stress, angstigheid en burnoutMindfulness is een term die de laatste jaren erg populair is geworden in Nederland en de rest van West-Europa als training en behandeling tegen stress, inclusief angstigheid, piekeren, somberheid, en preventie van en herstel na burnout. In ons land is het geïntroduceerd naar aanleiding van de populariteit van de op mindfulness gebaseerde benadering van dr. J. Kabat-Zinn van de Universiteit van Massachusetts in Amerika. Hij heeft daar eind jaren '70 een training ontwikkeld, de Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) om klachten van stress, angstigheid en somberheid te doen verminderen. Inmiddels is er redelijk wat onderzoek naar dit programma gedaan, ook bij ons (klik daarvoor hier), en is de training effectief gebleken. Later is mindfulness ook ingezet in tegen andere zaken, zoals het voorkomen van terugval in depressie bij mensen die herhaaldelijk depressieve perioden hebben (Mindfulness-Based Cognitive Therapy: MBCT). Mindfulness als term is echter veel ouder en stamt oorspronkelijk uit de boeddhistische levensbeschouwing gericht op het oplossen van het menselijk lijden. De huidige training zoals die wordt gegeven is echter ontdaan van ieder vorm van ideologie of religie en is dus voor iedereen geschikt.

 

vierhoek-oranje

Patronen doorbreken met mindfulness

Je kunt mindfulness misschien nog het beste uitleggen aan de hand van zijn tegenpool: mindlessness oftewel een mentale staat die zich kenmerkt door het ‘draaien op automatische piloot’, volgens automatische patronen van gedachten, gevoelens, en gedrag, in de loop der jaren zo ingesleten en die je niet erg in de hand hebt en samengaat met veel oordelen over hoe dingen gaan en zouden moeten gaan. Mindfulness wordt dan ook gezien als envoudig "aandachtig zijn voor wat er in het moment zelf plaatsvindt, op een milde, niet-oordelende manier" (Kabat-Zinn).  

vierhoek-oranje


Gevolgen van stress

Bijvoorbeeld: je loopt in je eigen huis naar boven en daar aangekomen vraag je je af wat je er ook ging doen. Dit komt omdat je onder het lopen niet in aandacht was bij wat je aan het doen bent, maar aan het denken was aan allerlei andere zaken. Dit denken gaat automatisch, zonder dat je daarvoor bewust hebt gekozen. Zo laten wij ons vaak leiden door automatische gedachten en gevoelens, waar we niet voor hebben gekozen en die we niet echt in de hand hebben. In het hiergenoemde voorbeeld is het niet zo erg, maar je kunt je voorstellen dat het op automatische piloot denken, voelen en handelen als gevolg heeft dat

a) je vaak niet zelf bewust kiest voor wat het beste voor je is in een bepaalde situatie (want de keuze wordt bepaald door die automatische gedachten etc.), en

b) je leven je in min of meerdere mate ontgaat (omdat je er met je aandacht niet echt bij bent).

Het gevaar van stress, of gevoelens van angstigheid of somberheid, ligt dan ook gauw op de loer in onze gejaagde, hoge eisen stellende maatschappij. 

vierhoek-oranje

Bewustzijn laten groeien

Mindfulness wordt wel eens vertaald met opmerkzaamheid of aandachtigheid en is dus het tegenovergestelde van mindlessness: je simpelweg van moment tot moment ten volle bewust zijn van wat er gaande is op dat moment. Dat klinkt eenvoudig, maar is lastig. Wil je je namelijk echt volledig bewust zijn van iets van moment tot moment, moet je het jouw volledige aandacht geven. Volledige aandacht houdt in een volledig open en oordeevrije aandacht voor dat moment. Dit betekent op zijn beurt

a)      Een aandacht voor het moment zelf en niets anders (moeilijk omdat we meestal al gauw aan iets anders zitten te denken)

b)      Een aandacht die open is voor wat dan ook op een moment: de situatie waarin je je bevindt, prikkels die via je zintuigen binnenkomen, maar ook je eigen gedachten, gevoelens, etc. (niet tegelijk uiteraard). Wil je de automatische patronen van denken en voelen doorbreken, zul je je eerst goed bewust van ze moeten worden.

c)      Een aandacht die zonder oordeel is over datgene dat zich afspeelt op dat moment. Dit is misschien wel het lastigste aspect. In plaats van alles voortdurend beoordelen en veroordelen, indelen in “dit moet of wil ik” versus “dat wijs ik af” de dingen gewoon meer nemen zoals ze zijn. Inclusief onszelf: ook onszelf gewoon meer nemen zoals we zijn (het is op dit moment ook nu eenmaal zo, het heeft weinig zin het te ontkennen of af te wijzen, dat schept alleen maar spanning). 

vierhoek-oranje

 

Dit wil niet zeggen dat alles onveranderbaar is en je alles passief ondergaat. Niets is minder waar. Echte aandacht voor het moment leert je dat alles voortdurend in verandering is en als je er maar echt voor openstaat, je ook zelf (radicaal) kunt veranderen, als je je ten volle bewust wordt van de processen in jezelf. Die verandering vindt alleen niet plaats door middel van je wil, maar meer van nature, vanzelf, in overeenstemming met de werkelijke “aard van het beestje”, dat meer ruimte krijgt.

vierhoek-oranje

 

Voor informatie over de inhoud van de training, klik hier, voor praktische zaken rondom de training, klik hier.