Tarieven

De mindfulness training bij ons is, voor wie wil, gekoppeld aan onderzoeken van de Universiteit van Tilburg naar de effectiviteit en factoren die de effectiviteit beïnvloeden. Vanaf 2019 betreft het vooral een dagboekjesonderzoek waarvoor u, indien u hier aan deelneemt, 10% korting krijgt op de cursusprijs.

Dit onderzoek behelst vanaf september 2019 het meerdere malen per dag gedurende de eerste en de laatste week van de training een klein aantal vragen invullen (invultijd 1 min per keer) op uw mobieltje (of tablet) over de omstandigheden, uw stemming, en aandacht op dat moment. Als u hier meer informatie over wilt, klik hier

Tarieven Reguliere Training (inclusief gratis maandelijkse opfrisavonden):

- 289 Euro (incl. BTW indien u particulier betaalt--indien uw werkgever het bedrag vergoedt is deze prijs excl. 21% BTW) als u deelneemt aan het extra onderzoek

- 321 Euro (incl. BTW indien particulier, excl. BTW indien door werkgever vergoed), indien u niet aan het extra onderzoek deelneemt.

De prijs is inclusief materiaal (werkboek, USB met eigen audio oefeningen).

In iedere trainingsronde zijn er twee plaatsen voor mensen met een minimuminkomen, die de training mogen volgen voor de helft van de reguliere prijs (160 Euro).  Als tegenprestatie verwachten wij deelname aan het extra onderzoek (zie boven).

vierhoek-oranje

Vergoeding werkgever of ziektekostenverzekeraar mindfulness training

1. Vraag uw werkgever of deze de cursuskosten wil vergoeden. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers namelijk verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor.

2. Vergoeding door ziektekostenverzekeraars is erg afhankelijk van de ziektenkostenverzekeraar. VGZ (en haar dochterondernemingen) is een van de weinige die de mindfulness training vergoeden vanuit aanvullende verzekering voor bestrijding van burnoutklachten, indien de trainer VMBN Categorie I geregistreerd staat; hier voldoet Ivan (de trainer) aan. Informeer dus bij uw ziektekostenverzekeraar.