In de training

wordt veel geoefend door middel van een combinatie van een aantal eenvoudige oefeningen in mindfulness, die effectief zijn gebleken (zie voor onderzoek op dit gebied hier). Daarbij is duidelijk "geleend" uit eeuwenoude oosterse tradities, die altijd al het belang van een in onbevangen aandacht geoefende geest hebben benadrukt. Daarnaast bestaat iedere bijeenkomst uit een stukje theorie of thema (zoals Loslaten van gedachten of Werken met emotie) en een bespreking van hoe het thuis gaat met oefenen.

vierhoek-oranje


Oordeelvrije en onbevangen aandacht

De oefeningen zijn gericht op het aanleren van een open, onbevangen en oordeelvrije aandacht (zonder vooroordeel vooraf of oordeel achteraf) voor wat er in het leven op je weg komt (inclusief de eigen gevoelens en gedachten). We beginnen met het vertrouwd raken met het eigen lichaam en geest en op die manier gevoeliger worden voor de (belangrijke) signalen die het lichaam en geest ons geven om actie te ondernemen om gezond te blijven (bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, weerzin ergens tegen, maar ook plezierige gevoelens). We beginnen dus met oefenen van deze aandacht voor de meest basale zaken: de ademhaling en het eigen lichaam. Deze oefeningen blijken tegelijk ook erg ontspannend te zijn: aandachtig ademhalen en het nauwkeurig aandacht geven aan hoe verschillende delen van het lichaam op het moment van oefenen aanvoelen. Dit wordt in het begin liggend gedaan, later zittend en er komen ook langzame lichte bewegingen en houdingen bij (bewerkt uit de hatha yoga). Verder wordt geoefend met het met de juiste aandacht benaderen van niet alleen gewaarwordingen uit het eigen lichaam, maar ook andere zaken: gewaarwordingen die van buiten op ons afkomen via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven) en gebeurtenissen die in onze geest plaatsvinden (gedachten, gevoelens, beelden). We leren al deze zaken met een open en oordeelvrije geest te bekijken, zonder er verder iets mee te hoeven doen; als een ge├»nteresseerde waarnemer. Download hier een gratis kennismakingsmindfulnessoefening (MP3, 14 min) van Ivan Nyklicek, de trainer: DOWNLOAD 

vierhoek-oranje

Loslaten van gedachten voor een stressvrij leven

Deze oefeningen hebben de volgende gevolgen: meer loslaten van allerlei gedachten en gevoelens die ons teveel in beslag nemen, ontspanning, opener en spontaner antwoorden op uitdagingen van buiten en ... meer genieten van alledaagse dingen. Je leert jezelf ook milder te benaderen, doordat je ook jezelf minder zult beoordelen of zelfs veroordelen. Je zult zien dat het niet hoeft op alle gebieden perfect te moeten presteren (werk, gezin, sociale contacten, etc.). Je zult leren de dingen meer te accepteren zoals ze zijn. Paradoxaal genoeg opent dat juist weer nieuwe mogelijkheden tot positieve verandering, doordat je minder star vastzit in de hardnekkige en belemmerende gedachten en gevoelens.

vierhoek-oranje

 

Training tegen somberheid en burnout klachten 

De effectiviteit van deze training op het welbevinden is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond in verschillende Amerikaanse en Europese onderzoeken (vermindering van stressklachten, angstigheid, somberheid, burnout klachten, alsmede een verhoging van positieve gevoelens). In Tilburg werken wij met de Universiteit ook samen aan het onderzoek naar deze methode in Nederland (zie onder Onderzoek).

 

Voor meer praktische informatie over de trainingen, kijk hier.