Aanmeldformulier
Aanmeldformulier Mindfulness Stress-Reductie Training.

De vragen met een "*" zijn verplichte velden.
Voornaam(*)
Tussenvoegsel
Achternaam(*)
Straat + huisnummer(*)
Postcode(*)
Woonplaats(*)
Telefoon(*)
E-mail adres(*)
Trainingsronde(*)
Evt. opmerking
   
1. Wat is uw beweegreden om deze training te volgen?(*)
2. Heeft u in het verleden psychische problemen gehad en zo ja, hoe lang geleden, welke, en met welke behandeling bent u toen behandeld?(*)
3. Hebt u de afgelopen tijd last van emotionele klachten of psychische problemen en zo ja, welke?(*)
4. Als u vraag 3 bevestigend hebt beantwoord, wordt u voor die klachten op dit moment behandeld, en zo ja, hoe?
5. Hebt u in het verleden aan meditatie of lichaamsgerichte ontspannende technieken gedaan? Zo ja, wat, hoe lang, en hoe intensief?(*)
6. De training betreft een vrij intensieve training, inclusief huiswerk (minimaal 30 min. per dag oefenen). Deelname aan de training is alleen nuttig als u deze tijd voor uzelf wilt en kunt vrijmaken en zich zo voor de 100% inzet. Is dit voor u haalbaar?(*)
7. Hoe bent u over deze training te weten gekomen?(*)
Antispam(*)
Vink het anti spam vakje aan.